اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

صبح روز (سه شنبه مورخ  8 آذر ماه 1401) مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان گفت:

مهندس برارجانی معاون حسابرسی و بازرسی به همراه معاون مالی اداری و  بازرگانی،حراست و مسئول امور بازرگانی شرکت جهت انجام مربوط به تغییر و تحول مسئول انبار آستانه اشرفیه در محل حضور پیدا کردند.