اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از دیدار مهندس موسوی معاون بهبود تولیدات گیاهی به همراه مهندس رحیمی مفدم کارشناس کود سازمان جهاد کشاورزی در خصوص مقدار تهیه و تدارک انواع نهاده های کشاورزی جهت سال زراعی جاری خبر داد.