اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از برگزاری جلسه که با حضور مهندس عباس زاده (رئیس اداره بازرگانی هرمزگان) و کارشناس بازرگانی شرکت در خصوص ترخیص کود شیمیایی کلرورپتاسیم از مبادی آستراخان روسیه به استان گیلان (بندر انزلی) روز پنجشنبه مورخ 10 آذر ماه خبر داد.