اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان گفت:در روز یکشنبه مورخ 13 آذر ماه 1401 جلسه ای  با حضور مدیر عامل اتحادیه چایکاران غنچه های طلایی شمال و معاونین بهبود تولیدات چای،حراست و مسئولین امور بازرگانی شرکت در خصوص اخذ کد کارگزاری برای انبارهای اتحادیه چایکاران در سالن مدیریت برگزار شد.