اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از توزیع 63 تن انواع کودهای کشاورزی(25 تن اوره،15 تن سولفات پتاسیم،18 تن سوپرفسفات تریپل،5 تن کلرورپتاسیم گرانوله) جهت توزیع بین بهره برداران شهرستان تالش به مقصد کارگزاران شهرستان خبر داد.

وی افزود:مقدار کودهای تامین شده توسط کارگزاران رسمی شرکت و با حواله الکترونیکی بین کشاورزان توزیع می گردد.