اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مهندس حسن همتی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از توزیع 58 تن انواع کودهای(48 تن اوره، 5  تن فسفاته گرانوله 13%، 2.5 تن سولفات پتاسیم،2.5 تن سوپرفسفات تریپل جهت توزیع بین بهره برداران شهرستان رودبار به مقصد کارگزاران شهرستان خبر داد.

وی افزود:مقدار کودهای تامین شده توسط کارگزاران رسمی شرکت و با حواله الکترونیکی بین کشاورزان توزیع می گردد.