اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تا پایان آبان ماه مقدار  2 هزار و 12 تن  کود شیمیایی بین کشاورزان و بهره‌برداران این شهرستان توزیع شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام افزود: کودهای توزیعی شامل 1563 تن اوره، 37 تن فسفات13% و 49  تن و 500 کیلوگرم سولفات پتاسیم و 176تن کلرور پتاسیم پودری و 73 تن و 500 کیلوگرم پتاسیم پودری و 5 تن کلرو پاسیم گرانوله  است که طی چند مرحله از طریق صدور حواله الکترونیکی توزیع شد.

جمالی تصریح کرد: این کودها برای تغذیه و افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات زراعی توسط 5 کارگزاری فعال این شهرستان توزیع شد.

این مسوول با اشاره به مرتبط بودن سامانه پایش مواد کودی با سامانه جامع پهنه بندی جهت توزیع دقیق کود، بر بروزرسانی اطلاعات کشاورزان در سامانه پهنه بندی توسط مروجین پهنه و مسئولین مراکز تاکید کرد.

 

کلمات کلیدی : توزیع کود ایلام سرابله