اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین کود اوره استان ایلام خبرداد.

آیت جمالی بیان داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون  میزان 24هزار و 504  تن و 929 کیلوگرم کود اوره از انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام در سطح شهرستانهای استان توزیع شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام گفت: برنامه توزیع براساس  نیاز منطقه به کود موجود در بین کارگزاران شهرستان ها  حمل و توزیع می گردد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان کرد: از این مقدار کود توزیع شده 1958 تن کود در شهرستان دره شهر توزیع شده است.

جمالی گفت : میزان توزیع کودهای ازته ،  فسفاته و پتاسه نسبت به مدت مشابه در سال 1400 افزایش داشته است.

 

کلمات کلیدی : کود اوره ایلام توزیع