اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

 

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان قم جهت بررسی وضعیت تامین و تدارک کودهای شیمیایی و برنامه ریزی جهت سهمیه سرک کودهای پاییزه و همچنین بررسی روند صدور حواله الگترونیکی کودهای شیمیایی، با آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در محل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان دیدار و گفتگو کردند.