اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 

مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی خبر داد. 

قربانی بیان داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون  میزان 54 هزار و 634 تن کود اوره از مبادی مختلف به انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و کارگزاران توزیع  در سطح شهرستانهای استان ارسال شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی گفت: برنامه توزیع براساس  نیاز منطقه به کود موجود در بین کارگزاران شهرستان ها  حمل و توزیع می گردد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: میزان توزیع کودهای ازته،  فسفاته و پتاسه نسبت به مدت مشابه در سال 1400 افزایش داشته است.