اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

در روز دوشنبه مورخه 1401/9/14 ، اکیپ پایش کودی و نظارتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استـان آذربایجان شرقی از کارخانه تولید MDF واقع در شهرک سلیمی شهرستان آذرشهر و اسکو بازدید به عمل آوردند .