اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

در روز شنبه مورخه 1401/9/12 ، اکیپ پایش کودی و نظارتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استـان آذربایجان شرقی از کارگزاران شهرستان بستان آباد بخش قره چمن بازدید به عمل آوردند .