اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

مهندس خسرو عمرانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از ارسال نمونه کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی خبر داد‌.

مهندس عمرانی افزود: در راستای استقرار نظام کنترل کیفی نمونه کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله که در انبار سازمانی این شعبه تخلیه گردیده بود، بر اساس دستورالعمل های نمونه برداری به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید.