کاهش 30 درصدی مصرب آب کشت تابستانه در قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم از کاهش 30 درصدی مصرف آب کشت تابستانه در قم خبر داد. وی اظهار داشت: مجموعه سازمان جهاد کشاورزی اقدامات گسترده ای را در راستای بهینه سازی مصرف آب در قالب کاهش سطح زیر کشت، تغییر الگوی کشت و اجرای سیستم های نوین آبیاری در سطح مزارع و باغات استان قم انجام داده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید