بازدید از واحد رایانه استان خراسان شمالی

بازدید از واحد رایانه استان خراسان شمالی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

با توجه به درخواست مدیریت محترم استان خراسان شمالی جناب آقای مهندس نظام دوست در خصوص مشکلات شبکه رایانه ای موجود در استان و قدیمی بودن سیستم رایانه ای ، آقای مهندس ستوده نیا کارشناس واحد فرابری داده ها روز گذشته از این واحد بازدید کرد و گزارش مبسوطی جهت حل مشکلات موجود به مدیریت طرح و برنامه ارائه نمود. همچنین برنامه ی ارتباطی با شبکه ملی بانک مرکزی در استان توسط ایشان نصب و راه اندازی شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید