حضور مسئول محترم روابط عمومی شرکت در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از حضورجناب آقای مهندس زمانی مسئول محترم روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به همراه همکاران روابط عمومی ستاد روز 27 مردادماه  1398برای هماهنگی امور مربوط به تولید محتوا و ارتقاء اخبار و گزارشات خبری در استان گیلان خبر داد.

 مدیر استان گیلان با اعلام این خبر گفت در این خصوص ازمزرعه نمونه برنج در شهرستان فومن روستای گوراب پس و همچنین از مزرعه تولید بذر برنج پیمانکاران بذر بازدید صورت گرفت و در راستای تولید محتوا اقدامات لازم انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید