اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

خسرو عمرانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، میزان ۴۸۱۰ تن کود شیمیایی ازته از مبدا عسلویه به منظور تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز کشاورزان استان تهران تامین و ارسال گردید.

اخبار برگزیده