خرید بیش از 3 هزار تن کود توسط کارگزاران استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از خرید 3هزار و 6 تن انواع کودهای کشاورزی از سوی کارگزاران توزیع تحت پوشش در سطح استان مازندران در مرداد ماه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: جدول خرید کارگزاران توزیع تحت پوشش جهت تخصیص کودهای خریداری شده به ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی منعکس شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید