اخبار

به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

سید صمد  ضیائی مدیر شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ، با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های ارزشمند و کارساز شرکت خدمات حمايتي كشاورزي و تاکید در برنامه‌های آموزشی مختلف از قبیل، برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سطح استان مرکزی تاثیرات قابل توجهی خصوصا در زمینه توسعه سبد کودی استان و فروش کود به چشم می خورد و شناخت و اهمیت مصرف بهینه انواع کودهای آلی، زیستی، محرک های رشد و شیمیایی و نقش کاربرد آن ها در انواع کشت ها برای کشاورزان مورد اهمیت قرار گرفته است در این راستا طبق روال سال های گذشته همایش تخصصی آموزشی، ترویجی  تغذیه گیاهی و معرفی سبد کودی شرکت به صورت  یک روزه با حضور کارگزاران تحت پوشش این شرکت و کشاورزان پیشرو، گلخانه داران استان و مدعوین و بازدید کنندگان در مجموعه توریستی آلتون گرگان با حضور13 شرکت  تولید کننده  برگزار گردید:

 1-فن آوری زیستی طبیعت گرا

2- شرکت  واحد تولیدی محمد حسین محمدی

 3-دانش بنیان کوهرنگ

4- کوشش شیمی

5-کیمیا اکسیر  شرق خراسان

 6-کیمیا رویش مهر پارس

 7-آسان کود مشهد

 8--کیمیا کود گلستان

9--آداک رویش

10--سبلا ن رویش بهنود

11-- شرکت طب یاران آذین مهر سراب

 12--آریا شیمی

13- کاوش نهاده زرین

 

کلمات کلیدی : همایش آموزشی ترویجی