جذب و فروش مستقیم کود اوره از مبداء پتروشیمی مرودشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از جذب و فروش مستقیم کود اوره تخصیصی از پتروشیمی مرودشت خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمود با عنایت به تخصیص سهمیه از پتروشیمی مرودشت استان فارس به این مدیریت، میزان سهمیه تخصیصی جذب و بصورت فروش و حمل مستقیم به انبار کارگزار انجام پذیرفت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید