ثبت فروش کودهای غیر تکلیفی توسط کارگزاران خراسان شمالی در سیستم پایش

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبرافزودند ، با عنایت به ضرورت موضوع پایش کود و ثبت اطلاعات فروش کودهای تفاهمی (غیرتکلیفی) در قالب قرارداد تفاهم نامه با شرکت های تولیدکننده کود از سوی ستاد مرکزی در سیستم پایش،آموزش های لازم از طریق کارشناس بازرگانی استان به گارگزاران داده شده و اطلاعات مورد نیاز فروش کود به کشاورز در قسمت پایش از سیستم توزیع هوشمند توسط کارگزاران استان ثبت گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید