رصد و پایش کارگزاران، در استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی، کار گروه پایش و رصد کود این استان، متشکل از کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، همکاران سازمان صمت و مرکز تحقیقات کشاورزی ، از کارگزاران توزیع کود شهرستان گناباد بازدید بعمل آوردند. در این بازدید کارشناسان نسبت به انجام نظارت های فنی و تنظیم صورتجلسات مربوطه اقدام کردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید