اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

صبح روز 22 اسفندماه سال 1401 خبرگزاری ایرنا با دکترسیامک بیگی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام مصاحبه ای در خصوص سیاست های کلی شرکت در رابطه با توزیع نهاده های کشاورزی کردند.

دکتربیگی گزارشی از عملکرد استان ایلام در حوزه تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی در رابطه با انواع کودهای شیمیایی ارائه نمودند.

کلمات کلیدی : ایلام کود مصاحبه بیگی نشست