اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

بازدید سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از انبار سازمانی مجتمع مهران  انجام گرفت.

 

کلمات کلیدی : ایلام بازدید بیگی کو انبار