اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ارسال 200 تن کود سوپر فسفات تریپل از کیمیاداران کویر یزد به البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: با عنایت به تخصیص کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان براساس سهمیه سال 14001، میزان 200000 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل از شرکت تولیدی کیمیاداران کویر یزد به انبارهای استان البرز ارسال گردید.

 

کلمات کلیدی : کود سوپر فسفات تریپل
اخبار برگزیده