اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران؛

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران از بارگیری و حمل کود شیمیایی اوره از پتروشیمی کرمانشاه به انبار کارگزاران شهرستان خبر داد.

دکتر محمدحسینی افزود : از اول اسفند ماه تا 21 اسفندماه  مقدار 700 تن کود شیمیایی اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه  به انبار کارگزاران استان ارسال شده است.


اخبار برگزیده