اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان 

سفر وزیر جهاد کشاورزی کشور به همراه معاونین امورزراعت وباغبانی  ومجری طرح ملی گندم وزارتخانه ، رئیس منابع طبیعی و آب خیزداری کشور ، رئیس سازمان تعاون روستائی کشور، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی ، رئیس مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی ، رئیس سازمان حراست مرکزی ، مدیر کل امور زراعت ، مدیر کل دفتر هماهنگی اموراستان ها  به استان سیستان وبلوچستان در روز پنجشنبه 1402.01.10 انجام گرفت .مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هم در این مراسم شرکت کردند.

اخبار برگزیده