اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان،

 

در نشست تخصصی علیرضا احمدوندی مدیر شرکت خدمات حمایتی لرستان، گودرزی معاون سازمان جهادکشاورزی استان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان بروجرد با  خانم مقصودی نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی پیرامون مسائل و مشکلات کودشیمیایی،  کارگزاران و سهمیه کود کشاورزان بحث و گفتگو بعمل آمد.
 
در این نشست نتایج خوبی در جهت تامین کود شهرستان و افزایش کارگزاری مناطقی که با کمبود عاملین کود شیمیایی مواجه هستند، حاصل گردید.