اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مرکزی سید علیرضا موسوی خبر  از بازدید :  جناب مهندس آل یاسین معاونت محترم استانداری  مرکزی و هیئت همراه از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خبرداد. در این بازدید مهندس آل یاسین  وهیئت همراه از نزدیک در جریان فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی استان مرکزی قرار گرفتند و  از فعالیت های مجموعه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان مرکزی قدردانی کردند. و روند تأمین کود استان را نسبت به سال گذشته بسیار خوب ارزیابی و درخواست ادامه روند مطلوب تأمین تا رفع کامل نیاز کشاورزان استان را نمودند .