اخبار

 مدیر عامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جناب آقای مهندس رسولی طی مصاحبه ای، با تأکید بر همراهی و پشتیبانی از بخش خصوصی بعنوان یکی از راهبردهای اصلی شرکت، در پاسخ به سئوالات خبرنگار روابط عمومی و امور بین الملل شرکت، گفت: 

* در خصوص عملکردخرید کودهای کشاورزی در سال 1395 و سهم تولید داخل و واردات توضیح دهید.

عملکرد خرید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال 1395 بالغ بر 1/821/000 تن انواع کودهای شیمیایی بوده است که از این میزان مقدار 1/518/000 تن از محل تولیدات داخل و مقدار 303 هزار تن از محل واردات تأمین و تدارک شده است. بعبارتی سهم تولیدکنندگان داخلی در برنامه خرید شرکت خدمات حمایتی در سال 1395 حدود 84 درصد و سهم واردات 16 درصد بوده است.

* برنامه تأمین و تدارک کودهای کشاورزی در سال جاری به چه میزان است و تولیدات داخلی چه سهمی از آنرا به خود اختصاص خواهند داد؟

در سال جاری برنامه ابلاغی وزارت متبوع بالغ بر 2/305/000 تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه می باشد که در حدود 2/000/000 تن آن از محل تولیدات داخل و مقدار تقریبی 300 هزار تن نیز از محل واردات تأمین خواهد شد. بعبارتی سهم تولیدات داخلی در برنامه تأمین و تدارک کودهای کشاورزی در سال جاری از 84 درصد در سال قبل افزایش خواهد یافت.

* علت واردات بخشی از کودهای شیمیایی از خارج از کشور چیست؟

خوشبختانه در کشور طی سالهای اخیر با حمایتهای دولت تدبیر و امید ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه تولید داخلی در کودهای کشاورزی اتفاق افتاده است و آمار و ارقام مستند ارایه شده بیانگر سهم قابل توجه تولیدات داخلی در برنامه تأمین کودهای کشاورزی کشور می باشد. فقط در چند نوع از کودهای کشاورزی از جمله کود سولفات پتاسیم یا سوپر فسفات تریپل بعلت محدودیت در مواد اولیه و یا پایین بودن ظرفیت های احداث شده، تولید داخلی کفاف تقاضای بخش کشـــاورزی را نمی نماید که البته چشمانداز تولید داخلی دراین دو نوع کود استراتژیک نیز بسیار روشن بوده و ظرفیت های  جدیدی به تولید داخل اضافه خواهد شد که مطمئناً ظرف دو تا سه سال آینده این دو نوع کود نیز بطور کامل در داخل کشور تولید شده و نیاز به واردات بطور کامل رفع خواهد شد.

* آیا در برنامه خریدهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اولویتی برای تولیدات داخلی قائل هستید؟

آمار و اعداد ارایه شده بیانگر اولویت و سهم بالای تولیدات داخلی در برنامه تأمین و تدارک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می باشد. ما برای تأمین کودهای ابلاغی ابتدائاً مناقصات داخلی را طی چند مرحله برگزار نموده و پس از جذب کامل ظرفیت تولیدات داخلی در صورت وجود کسری و نیاز نسبت به مناقصات بین المللی اقدام می نمائیم. مزید استحضار در پنج ماهه ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ده مناقصه داخلی برگزار نموده ایم که ماحصل آن انعقاد بیش از 180 هزار تن قرارداد برای کودهای ســـوپر فسفات تریپل، ســولفات پتاسیم و سوپر فسفات ساده بوده است.در حالیکه کل مناقصات بین المللی برگزار شده طی این مدت کمتر از سه مرحله بوده است.    

لینکهای مرتبط 

-اولویت ما در تامین نهاده ها، استفاده از تولیدات داخلی است (پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی، اگنا)

- تأمین بیش از 1.5 میلیون تن انواع کود شیمیایی از تولیدات داخلی (خبرگزاری ایرنا)

- بی نیازی کشور از واردات دو نوع کود تا سه سال آینده (وب سایت وزارت جهاد کشاورزی) 

- ظرف سه سال آینده از واردات کود بی نیاز می شویم (وب سایت خبرگزاری تسنیم)

- 1,5 میلیون تن کود شیمیایی از تولید داخلی تأمین شد (روزنامه عصر اقتصاد، بخش کشاورزی و صنایع غذایی)

-انعقاد بیش از 180 هزار تن قرارداد برای کودهای فسفاته و سولفاته (وب سایت خبرگزاری کشاورزی ایران - ایانا)

-خودکفایی در دو نوع کود پر مصرف تا 3 سال آینده (روزنامه کسب و کار )

- بیش از یک و نیم میلیون تن کود شیمیایی از تولیدات داخلی تأمین شد (روزنامه جمهموری اسلامی)