اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

بیش از 170 تن کود شیمیایی در شهرستان رامشیر توزیع شد.

سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان ضمن اعلام این خبر افزود بر اساس دستورالعمل های صادره و به منظور تأمین کود مورد نیاز بخش کشاورزی شهرستان رامشیر در فروردین سال جاری مقدار 173 تن کود شیمیایی اوره از انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان حمل و توسط کارگزاران بین کشاورزان شهرستان رامشیر توزیع گردیده است.

 

کلمات کلیدی : کود فروردین رامشیر
اخبار برگزیده