اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبر از برگزاری : وبینار آموزشی سراسری الگوی کشت و تعیین و  تخصیص کودهای یارانه ای جهت انواع کشت در سالن جلسات امام حسین سازمان و با حضور معاونت محترم زراعت جناب مهندس کیشانی و معاونت تولیدات گیاهی جناب مهندس زاهدی سازمان جهاد کشاورزی استان و همکاران در واحد پایش و بازرگانی کود استان . 


اخبار برگزیده