اخبار

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

سید صمد  ضیائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، از تقدیر و تشکر دکترمنتظری  نماینده شریف شهرستانهای گرگان و آق قلا ، از تلاش بی وقفه و خدمات ارزشمند موثر مهندس حمید رسولی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ومجوعه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان به جهت مدیریت در تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی خبرداد: