اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

دکتر علی محمدحسینی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت:پیرو دستورالعمل های ابلاغی ودرجهت کنترل کیفی کودهای وارده به انباراستان یک فقره نمونه برداری به شرح ذیل انجام گردید :

بر اساس قرارداد فی ما بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت کیمیاداران کویر و ارسال یک پارت 200 تنی کود سوپر فسفات تریپل به انبار مرکزی ، کار نمونه برداری از محموله توسط کارشناسان فنی صورت پذیرفت ، کارشناسان معاونت فنی با حضور در انبار مرکزی و بر اساس استانداردهای تعریف شده اقدام به نمونه برداری و جهت تعیین نتایج آن به مرکز مطالعات کاربردی ارسال گردید .