اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران  اعلام کرد ، به منظور ذخیره سازی انواع کودهای شیمیایی جهت تامین نیاز کشاورزان و بهره برداران استان ، تخلیه محموله 520 تنی کود اوره طی هفته گذشته انجام شد .

دکتر محمد حسینی گفت : در طی هفته گذشته ( حتی روز تعطیل ) تخلیه محموله کودهای ارسالی از مبدا بندر امام خمینی به مقصد انبار سرد دماوند  صورت پذیرفت ، در همین راستا کودهای فسفاته و پتاسه تولید کارخانجات داخلی نیز در حال حمل و تخلیه در انبار می باشد که به محض پایان ارسال در گزارشهای بعدی اعلام خواهد شد.