اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

 دکترعلی  محمد حسینی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران اعلام کرد؛

 دراردیبهشت ماه سال جاری در استان تهران  تعداد4502 حواله به صورت الکترونیکی  توسط مراکز جهاد کشاورزی صادر و مقدار2112 تن کود شیمیایی اوره  بین کشاورزان شهرستان های استان تهران توزیع شده است .