اخبار

مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کارکنان روابط عمومی، سنگرسازان بی‌سنگرند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

علیرضا رضازاده، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهادکشاورزی در سومین گردهمایی مدیران روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی که همزمان با ۲۷ اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی در تبریز برگزار شد، اظهار کرد: همانطور که امنیت ملی کشور بدون ابزار روابط عمومی و رسانه امکان پذیر نیست، تامین امنیت غذایی نیز بدون روابط عمومی و رسانه به ثمر نخواهد نشست. وی ادامه داد: اگر مدیری در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی این تصور را داشته باشد که بدون اینکه روابط عمومی را اولویت کاری خود بداند، موفق خواهد شد، سخت در اشتباه است. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهادکشاورزی،  ادامه داد: در هیچ دوره ای از تاریخ رسانه مانند امروز مقتدر و قدرتمند نبوده است. رضازاده، رسانه را ابزاری قدرتمند دانست که می تواند باعث ارتقا و اعتلا یا سقوط و هبوط یک مجموعه شود و قدرتی را تولید کند که با هیچ ابزاری قابل مقایسه نیست. وی، روابط عمومی و رسانه در وزارت جهاد کشاورزی را حلقه اتصال به ترویج دانست و از ظرفیت های این حوزه برای فعالیت های متعدد خبر داد.

رضازاده بیان کرد: اگر در حوزه روابط عمومی و رسانه، تبلیغات خوبی صورت گرفته بود، بخش اعظمی از هزینه هایی که در زمینه دورریز نان در حوزه غله و استحصال گندم بر جامعه تحمیل می شود، صرفه جویی می شد. وی همکاران روابط عمومی جهاد کشاورزی را سنگرسازان بی سنگر دانست و گفت: برخی هزینه ها که در حوزه رسانه و تبلیغات انجام می شود از هزینه های گزاف بعدی جلوگیری می کند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهادکشاورزی، اهمیت حوزه کاری روابط عمومی را در جایگاه وزارت دانست و گفت: در سال گذشته بیش از ۱۷ میلیون خبر از وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است و میزان ارتباط با نشریات تخصصی و تعامل با رسانه ملی نیز رشد زیادی داشته است به صورتی که اولین وزارت در رصد خبر بوده ایم. رضازاده روابط عمومی را بازیگر آزاد هر سازمان دانست که فقط مسئول تولید خبر نیست بلکه کنترل هیجانات و رویدادها را نیز بر عهده دارد.

سومین گردهمایی مدیران روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی که همزمان با ۲۷ اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی در تبریز طی دو روز کاری برگزار شد، با سخنرانی مقامات مختلف از جمله آقای دکتر آقامیری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی ادامه یافت. این گردهمائی سالیانه با هدف، ابلاغ استراتژی روابط عمومی از سوی مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی به سازمانها، معاونتها، شرکتها و موسسات تابعه این وزارتخانه و همفکری در زمینه مسائل روز حوزه روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده و در انتها از روابط عمومی های برتر وزارت جهاد کشاورزی تقدیر میگردد.

 


اخبار برگزیده