اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
 

دکنر محمود مظلومی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از بازگشایی پاکات مناقصه نیروهای خدماتی و امور پشتیبانی استان  خبر داد. دکتر محمود مظلومی با اعلام این مطلب افزود: مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی در روز چهارشنبه ، 27 اردیبهشت  ماه سال جاری، ساعت 10/30 صبح، با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی  برگزار شد.