اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
 

دکنر محمود مظلومی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی گفت: جلسه کمیسیون معاملات به منظور بازگشایی پاکات مربوط به مناقصه نیروهای حفاظت فیزیکی شعبه استان با حضور اعضای کمیسیون  در محل سالن اجتماعات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مورخ 28  اردیبهشت سال جاری  برگزار و برنده  مناقصه معرفی شد.