اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
 

دکتر محمود مظلومی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از حضور در جلسه همایش مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان در معیت جناب دکتر افلاطونی رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور در سفر به استان آذربایجان غربی مورخ 27 اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.  

اخبار برگزیده