اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان اعلام نمود:توزیع بیش از 412 تن انواع کودهای شیمیایی در اردیبهشت ماه سال 1402 که به مقدار  (  124 تن کود اوره ،15 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله،15 تن کود سولفات پتاسیم ،5 تن کود سولفات پتاسیم پودری،62 تن کود سوپرفسفات تریپل و 191 تن کود کلرورپتاسیم گرانوله جهت توزیع بین بهره برداران شهرستان رضوانشهر به مقصد کارگزاران شهرستان خبر داد.

مهندس همتی افزود:کودهای شیمیایی نقش بسیار موثری در افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی دارد.