اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس حسن همتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان طی نشستی نسبت به انعقاد قرارداد امورخدماتی و پشتیبانی با شرکت پاک اندیشان ساوالان به مدیر عاملی آقای مهندس حامد سفیدکار و انعقاد قرارداد امور حفاظتی و مراقبتی نگهبانی با شرکت حفاظتی و مراقبتی امین گستر فرنود با رئیس محترم هیئت مدیره  جناب آقای مهندس صوفی که با حضور  مسئول محترم حراست و مسئول امور اداری در سالن دفتر مدیریت روز چهارشنبه مورخ 3 اردیبهشت ماه 1402 خبر داد.

 


اخبار برگزیده