گزارش برگزاری همایش انگور و فرآورده های جانبی در استان خراسان شمالی

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی خبر داد:

 همایش ملی انگور و فرآورده های جانبی در استان خراسان شمالی و نمایشگاهی از سایر فرآورده های انگور و سایر محصولات کشاورزی  استان با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی استان و معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر طهماسبی و جناب آقای صالحی استاندار محترم استان خراسان شمالی و جناب آقای دکتر یوسفی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی و جمعی از مسئولین وزرات جهاد کشاورزی و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و رؤسای سازمان ها و شرکتهای وزرات متبوع، افتتاح  و برگزار گردید

در بازید تخصصی جناب آقای دکتر طهماسبی به همراه ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین استان به اتفاق هیأت همراه از غرفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بازدید نمودند ، که جناب آقای دکتر طهماسبی از ایجاد سامانه 1559 ابراز امیدواری و رضایت نمودند. و در ادامه جناب آقای دکتر یوسفی از خدمات ارائه شده در غرفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تقدیر و تشکر نمودندو شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را یکی از ارکان اصلی در تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی در استان دانستند.

لازم به ذکر است که در روز دوم  همایش و اختتامیه، جناب آقای صالحی استاندار محترم خراسان شمالی با حضور در غرفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مذاکره با جناب آقای لایق مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی، بابت راه اندازی سامانه 1559 از ایشان تقدیر و تشکر نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید