اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
 

دکتر محمود مظلومی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از راه اندازی سیستم بوجاری واقع در روستای گوگ تپه مهاباد مورخ 1402/3/3 خبر داد.

وی افزود: به منظور برقراری اتصال برق و راه اندازی و تست دستگاه بوجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مسئول اداره بازرگانی ، امین اموال شرکت  به همراه کارشناس فنی مربوطه جهت انجام پروسس بذر اصلاح شده در شهرستان مهاباد حضور یافتند.