اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
 

دکتر محمود مظلومی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی  از ارسال 921 تن انواع کود شیمیایی (886 تن کود اوره، 10 تن فسفات آمونیوم، 10 تن سولفات پتاسیم و 15 تن سوپرفسفات تریپل) به شهرستان اشنویه طی دو ماه ابتدایی 1402 خبر داد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.