اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛

دکتر علی محمدحسینی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران از بارگیری و حمل مقدار 1034 تن کود اوره  از پتروشیمی مرودشنت شیراز به کارگزاران استان تهران خبر داد .

محمدحسینی با بیان این آمار افزود این مقدار کود طی هفته گذشته  به صورت مستقیم از مبادی به انبارهای کارگزاران شهرستان های استان تهران ارسال شده است.