اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان از اموزش کارگزاران لرستانی در سامانه جامع مديريت كالا و خدمات پس از ترخيص در استان خبر داد.

علیرضا احمدوندی با اعلام این خبر افزود:در هفته جاری کلیه کارگزاران جهت آشنایی  وکار کردن با سامانه جامع مدیریت کالا آموزش خواهند دید و فیلم آموزشی تهیه شده توسط کارشناسان این مدیریت در اختیار آنها قرار داده خواهد شد.