اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

جلسه هم اندیشی الگوی کشت در استان اصفهان با حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و معاون فنی تولیدی شرکت با اقای دکتر رستمی معاونت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید