اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
 

دکتر محمود مظلومی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی  از ارسال 1445 تن انواع کود شیمیایی (1157 تن کود اوره و 30 تن فسفات 13 درصد) به شهرستان تکاب طی دو ماه ابتدایی 1402 خبر داد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  46 درصد افزایش داشته است.