اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی
 

دکتر محمود مظلومی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی به همراه کارشناس بازرگانی و مسئول انبار از نحوه عملیات توزین، کیسه گیری و سردوزی کودهای فله در انبار مرکزی شرکت مورخ 9 خرداد سال جاری بازدید نمود.